Cestovní náhrady pro rok 2020

Zážitková jízda ve formuli
3.10.2019
Spojka brzda plyn
1.1.2020

Cestovní náhrady pro rok 2020

Počínaje 1.1.2020 dochází ke změně sazeb pro výpočet cestovních náhrad a průměrné ceně pohonných hmot pro rok 2020 a  k některým změnám základní sazby zahraničního stravného pro rok 2020.

Tuzemské stravné

Podle zákoníku práce nově přísluší zaměstnanci v podnikatelské sféře za každý den pracovní cesty stravné ve výši:

 • 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 131 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 hodin až 18 hodin,
 • 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Vyšší stravné je možné zaměstnanci poskytnout pouze pokud to vyplývá z kolektivních smluv nebo  vnitřních předpisů zaměstnavatele, přitom poskytnutí stravného do horního limitu pro stravné ve státní sféře je u zaměstnance stále osvobozené od daně a pojistného, stravné nad tento limit lze poskytnout, s tím, že částka přesahující uvedený limit bude předmětem daně z příjmů  a odvodů na SZ a ZP.

Zaměstnanci ve státní a příspěvkové sféře. Za den pracovní cesty jim náleží stravné ve výši:

 • 87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cen PHM

 • 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 31,80 Kč u motorové nafty.
 • 4,80 Kč za 1 kW u elektřiny

Náhrada za používání silničních motorových vozidel

 • nejméně 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
 • nejméně 4,20 Kč u osobních silničních motorových vozidel.
admin
Lorem lipsum dolor odkaz pokračování

Comments are closed.