Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.smykem.cz/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2695

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.smykem.cz/www/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2699

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /www/doc/www.smykem.cz/www/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3581
Metoda ZIP | | Škola smyku

Metoda ZIP

Nejvyšší povolená hranice alkoholu v krvi řidiče
29.10.2018
Řazení do jízdních pruhů za křižovatkou a přednost protijedoucích vozidel
2.11.2018

Metoda ZIP

Nejprve je třeba uvědomit si jednu skutečnost. V místě zúžení je vždy provedeno omezení rychlosti. Někdy až na polovinu původních hodnot. Pokud všichni řidiči pojedou svojí původní rychlostí až k místu kde je rychlost snížena, začne se v tomto místě dopravní proud nárazově zahušťovat natolik, že se doprava může zcela zastavit. To je důležité mít na paměti a s předstihem rychlost jízdy snížit.

Jak na ZIP, aby fungoval?

Nejprve je třeba uvědomit si jednu skutečnost. V místě zúžení je vždy provedeno omezení rychlosti. Někdy až na polovinu původních hodnot. Pokud všichni řidiči pojedou svojí původní rychlostí až k místu kde je rychlost snížena, začne se v tomto místě dopravní proud nárazově zahušťovat natolik, že se doprava může zcela zastavit. To je důležité mít na paměti a s předstihem rychlost jízdy snížit. S optimálním průjezdem vám pomohou následující body:

  1. Dopravní značkaPokud při jízdě na dálnici uvidíte jednu z vyobrazených značek s dodatkovou tabulkou 1500 nebo 2000 m, ihned zvolněte. Stačí sundat nohu z plynu, nebo zařadit neutrál (pouze řidiči vozidel do 3500 kg). Vaše rychlost se bude pozvolna snižovat a ještě ušetříte palivo. Čas, který ztratíte snížením rychlosti daleko před zúžením, mnohonásobně získáte plynulým průjezdem zúžení.
  2. Zvolte jeden jízdní pruh, kterým budete pokračovat. Nemusíte se hned řadit do průběžného pruhu, ale pokračujte i v pruhu, který průběžný nebude. Zvýšíte tak plynulost provozu a zamezíte stojící koloně v průběžném pruhu daleko před zúžením.
  3. Ve zvoleném jízdním pruhu dojeďte až k místu, kde se počet jízdních pruhů snižuje. Toto místo je zpravidla označeno dopravní značkou upozorňující na pravidlo střídavého zařazování (ZIP). Přesně dle piktogramu na značce proveďte zařazení do průběžného pruhu. Respektujte a tolerujte se navzájem. Silnice není závodní dráha, první nic nevyhrává.
  4. Dopravní značkaPokud se setkáte s agresivním řidičem, který vás nechce pustit, i když na to máte dle zákona právo, nevynucujte si je. Předejdete tak zbytečným problémům.
  5. Jakmile jste zařazeni do průběžného pruhu, nepátrejte po důvodu zúžení (nehoda, stavba na silnici apod.), ale věnujte se situaci před sebou a za sebou. Snažte se co nejdříve zvýšit rychlost jizdy na povolenou mez danou místní úpravou.

Pravidlo ZIP

Pravidlo ZIPu je v české legislativě ustanoveno od roku 2000. Za osm let se při pohledu na situace na našich silnicích ovšem příliš neujalo, respektive ti řidiči, kteří je dodržují, jsou trnem v oku těch, kteří mu pravděpodobně neporozuměli.

Legislativní rámec

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, se této problematice věnuje v § 12 – Jízda v jízdních pruzích, kde odstavec 5 zní:

„Přejíždět z jednoho jízdního pruhu do druhého smí řidič jen tehdy, neohrozí-li a neomezí-li řidiče jedoucího v jízdním pruhu, do kterého přejíždí; přitom musí dávat znamení o změně směru jízdy. Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu. Tam, kde se dva jízdní pruhy sbíhají v jeden, aniž by bylo zřejmé, který z nich je průběžný, nesmí řidič jedoucí v levém jízdním pruhu ohrozit řidiče jedoucího v pravém jízdním pruhu.“

Z ustanovení citovaného paragrafu je zřejmé co musí řidič udělat. Vysvětlení pojmu „souběžná jízda“ se věnuje § 12 – Jízda v jízdních pruzích, odstavec 3, který zní:

„Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.“

Pravidlo ZIPu bylo vytvořeno za účelem zvýšení plynulosti dopravy v místech, kde vzhledem k hustotě provozu může při snížení počtu jízdních pruhů docházet k dopravním zácpám. Ty mohou být rizikovým místem obzvláště na rychlostních komunikacích. Pokud budou řidiči uvedené pravidlo dodržovat, zvýší jak bezpečnost silničního provozu, tak i jeho plynulost.

admin
Lorem lipsum dolor odkaz pokračování

Comments are closed.