Bodový systém 2019

Jak zvládnout smyk?
4.1.2019
Typy řidičského oprávnění
12.4.2019

Bodový systém 2019

Katalog pokut 2019 - Za bodované dopravní přestupky lze získat 2 až 7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce – obvykle ve formě pokuty příkazem na místě, což bylo dříve blokové řízení, anebo ve správním řízení.

Bodový systém – katalog pokut 2019

Trestné body za dopravní přestupky jsou bodovány od 2 až 7 bodů. Kromě připočtení bodů se za spáchání přestupku udělují sankce – obvykle ve formě pokuty příkazem na místě, což bylo dříve blokové řízení, anebo ve správním řízení.

Počet bodů

Přestupky

7
 • Řízení s více než 0,3 promile alkoholu v krvi nebo po požití návykové látky
 • Odmítnutí podrobit se dechové/krevní zkoušce bez vážných zdravotních důvodů
 • Způsobení nehody s následkem vážného zranění či smrti
 • Ujetí od nehody
 • Neposkytnutí první pomoci
 • Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru na dálnici
 • Přejetí železničního přejezdu na červenou
 • Nedovolené předjíždění
 • Řízení motorového vozidla během doby, na kterou vám byl odebrán řidičák
 • Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)
5
 • Řízení vozidla, jehož technický stav je nevyhovující a nebezpečný pro ostatní
 • Překročení povolené rychlosti v obci o více než 40 km/h (o 50 km/h mimo obec)
 • Jízda na červenou na semaforech
 • Nezastavení na pokyn „Stůj!“
 • Ohrožení ostatních účastníků provozu při přejíždění mezi pruhy
 • Ohrožení chodce
4
 • Ohrožení chodce při přecházení na přechodu pro chodce
 • Nedání přednosti v jízdě
 • Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení délky povinné pauzy
 • Řízení vozidla bez oprávnění na danou skupinu vozidel
 • Nepoužití autosedačky nebo bezpečnostních pásů u dětí
 • Maření výkonu úředního rozhodnutí
3
 • Překročení povolené rychlosti o 20 km/h a více v obci (30 km/h mimo obec)
 • Nezastavení před přechodem, je-li řidič povinen zastavit
 • Jízda s přetíženým vozidlem
 • Řízení bez průkazu profesní způsobilosti, je-li v dané situaci nutný
 • Jízda bez zapnutých pásů (nebo bez helmy na motorce)
 • Neoznačení překážky v provozu, kterou jste způsobili
2
 • Překročení povolené rychlosti o 5-20 km/h v obci nebo
 • Používání mobilního telefonu při řízení
admin
Lorem lipsum dolor odkaz pokračování

Comments are closed.