Typy řidičského oprávnění

Bodový systém 2019
5.1.2019
Povinná výbava auta
18.4.2019

Typy řidičského oprávnění

Písemné testy v autoškole jsou rozčleněny podle skupiny řidičského oprávnění. Základní rozdělení prezentuje následující tabulka:

Základnění rozdělení typů řidičského oprávnění

Skupina Typ vozidla
A Motocykl
B Osobní automobil
B+E Osobní automobil s přívěsem
C Nákladní automobil nad 3,5 t
C+E Nákladní automobil s přívěsem nad 750 kg
D Autobus
D+E Autobus s přívěsem nad 750 kg

Poněkud nepřehledná situace nastává u řidičského oprávnění na motorku. Jak vyplývá z přehledu výše, motorkám se věnuje skupina A. Přesto však mohou nastat případy, kdy lze motocykl řídit i s „béčkem“.

Konkrétně – držitel řidičského oprávnění B může řídit vozidla skupiny A1, která mají automatickou převodovku, nebo tříkolová vozidla skupiny A v případě, kdy držitel dosáhl věku 21 let.

Mezinárodní řidičský průkaz

Samotnou kapitolou řidičského oprávnění je mezinárodní řidičský průkaz. Ten řidiči potřebují v zemích mimo Evropskou unii. K jeho vydání postačí mít pochopitelně řidičský průkaz platný v České republice, občanský průkaz a průkazovou fotografii. Vyřízení mezinárodního řidičského průkazu probíhá na jakémkoliv obecním úřadě s rozšířenou působností.

Aby to nebylo až tak jednoduché, existují dva typy mezinárodních řidičáků. Jeden podle Vídeňské úmluvy z roku 1968 s platností na 3 roky a jeden podle Ženevské úmluvy z roku 1949 s platností na 1 rok. Před cestou se proto doporučuje vždy zjistit, jaký typ konkrétní země vyžaduje.

admin
Lorem lipsum dolor odkaz pokračování

Comments are closed.