Trestné body za dopravní přestupky

Ford mustang – živoucí legenda
3.7.2019
Odpočet 4 bodů za rok řízení bez bodovaného přestupku
13.7.2019

Trestné body za dopravní přestupky

Jak se nenechat vybodovat?

Nejdůležitějším předopkladem je důsledné dodržování pravidel silničního provozu. Pokud však některé z pravidel porušíte, odmítněte raději vždy projednání přestupku příkazem na místě (dříve blokové řízení)! Po podpisu příkazvého bloku již není šance na odvolání!
Ve správním řízení Vám sice hrozí vyšší pokuta, ale máte šanci se účinně bránit za pomoci advokáta!

Jak vyslovit v praxi nesouhlas?

Policistovi sdělíte, že nesouhlasíte s projednáním příkazem na místě (blokově), to postačuje.
Pokud by se Vám policista snažil vysvětlit, že pokuta bude vyšší, má pravdu. Ale Vy budete moci využít svých práv a správní orgán bude mít povinnost Vaše protiprávní jednání dokázat.
Pokud by Vám policista tvrdil, že ve správním řízení hrozí zákaz činnosti, potom nemá pravdu! U všech porušení zákona č. 361/2000 Sb. buďto lze přestupek projednat blokově a pak zákaz nehrozí, nebo projednat blokově nelze a pak je zákaz povinně!

Počet trestných bodů za jednotlivé přestupky.

Nevíte, kdy Vám bude proveden odečet 4 bodů po 12 měsících od posledního bodovaného přestupku.

  • Nevíte, kolik máte bodů.
  • Nevíte, zda za přestupek se zaznamenají body.
  • Máte pochybnost o své vině za spáchání přestupku.
  • Kdy je určitě vhodné odmítnout řešení přestupku příkazemna místě (blokové řízení):

Povinnost informovat o přidělených bodech

Policista ani strážník obecní policie nemají povinnost Vás informovat o přidělení bodů za projednávaný přestupek! Po jakémkoli projednání přestupku si po zhruba 2 týdnech ověřte na CZECHPOINTU nebo elektronicky pro ty, kdo mají datovou schránku kolik máte bodů. Budete žádat o „Výpis z bodového hodnocení“.

První informaci od obecního úřadu obce s rozšířenou působností a bodovém kontu řidič dostane, až při dosažení 12 bodů spolu s výzvou k odevzdání řidičského průkazu.

Platili jste pokutu a nevíte, kolik máte bodů?

Opatřete si na CZECHPOINTU (pošta, obecní úřad) nebo na registru řidičů (obecní úřad obce s rozšířenou působností) „Výpis z bodového hodnocení řidiče“.

Jste předvoláni k projednání přestupku?

Vždy se nejprve poraďte s odborníkem! I za relativně banální přestupek můžete přijít o řidičský průkaz!

admin
Lorem lipsum dolor odkaz pokračování

Comments are closed.