Blog

27.2.2017

Škola smyku Dobříš

Rádi byste za volantem zdokonalili vaše dovednosti? Chtěli byste se stát bezpečnějším a zkušenějším řidičem? Pak už jste možná na internetu někdy hledali výraz škola smyku Dobříš. Že jste nic nenašli? Opravdu tomu tak je. Město Dobříš totiž zatím svou školu smyku nemá.
8.6.2018

Použití soukromého vozidla pro služební účely

Použití soukromého vozidla pro služební účely – jak se tahle problematika vlastně řeší? Jak to vlastně funguje, když nabídnete svůj vůz k dispozici firmě a jedete v jejím zájmu o něčem jednat nebo něco přepravovat? Obecně platí, jak praví i zákoník práce – náklady zaměstnance v souvislosti s výkonem jeho povolání je povinen hradit zaměstnavatel.
29.10.2018

Nejvyšší povolená hranice alkoholu v krvi řidiče

Nejvyšší povolená hranice alkoholu v krvi 0,00 ‰: Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Ukrajina.
31.10.2018

Metoda ZIP

Nejprve je třeba uvědomit si jednu skutečnost. V místě zúžení je vždy provedeno omezení rychlosti. Někdy až na polovinu původních hodnot. Pokud všichni řidiči pojedou svojí původní rychlostí až k místu kde je rychlost snížena, začne se v tomto místě dopravní proud nárazově zahušťovat natolik, že se doprava může zcela zastavit. To je důležité mít na paměti a s předstihem rychlost jízdy snížit.